Wat zou je veranderen als je directeur van de bibliotheek zou zijn?

Klanttevredenheidsonderzoek bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum

Eind 2014 hebben wij een groot klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder onze klanten.

Het onderzoek bood o.a. de gelegenheid tot het beantwoorden van de vraag 'Wat zou je veranderen als je directeur van de bibliotheek was'.
Veel respondenten hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Elke maand behandelen wij enkele van deze antwoorden en geven onze reactie.

Klanten Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum geven 8,2 als rapportcijfer

Een kleine drie maanden geleden namen klanten van de Bibliotheek Huizen en Bibliotheek Brinkhuis Laren deel aan een klanttevredenheidsonderzoek.

Zij gaven als algemeen rapportcijfer resp. 8,4 (Bibliotheek Brinkhuis Laren) en 8.0 (Bibliotheek Huizen).

Drie jaar geleden, bij het vorige onderzoek, was dat voor beide bibliotheken een 7,9.
Bijna vijftig procent van de deelnemers gaf de bibliotheek als rapportcijfer een 8, vijfentwintig procent een 9 en zeven procent een 10.
In onderstaande infographic ziet u in één oogopslag de gemiddelde scores percentage tevredenheid per in het onderzoek aan de respondenten gestelde vragen.

Via deze link opent u het rapport met daarin ook een vergelijking met het onderzoek uit 2011 en met de benchmark, het gemiddelde van de scores van alle bibliotheken die het zelfde onderzoek recent hebben laten uitvoeren.

Veel deelnemers aan het onderzoek hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om verbetersuggesties in te dienen. De bibliotheek gaat de komende tijd met deze suggesties aan de slag en zal periodiek via haar digitale nieuwsbrief en op haar website op deze suggesties ingaan.

De bibliotheek wil iedereen die heeft meegedaan aan het klantenonderzoek van harte bedanken!

Vragen of opmerkingen? Mail naar Thom Schuitemaker

Thom Schuitemaker