Inleverpunt materiaal Blaricum in Tweede Wereldoorlog

Gepubliceerd op: 2 februari 2017 10:26

Bibliotheek Huizen en Bibliotheek Brinkhuis Laren zijn inleverpunt voor materiaal t.b.v. boek Lida Calis over Blaricum in WO II.

Lida Calis werkt aan een boek over Blaricum in de Tweede Wereldoorlog op basis van brieven en dagboeken, geschreven tijdens de oorlog. Ze is nog op zoek naar materiaal.

„Ik spreek veel mensen uit Blaricum over die tijd. Dan krijg ik bijna altijd te horen: ’Nee, we hebben niks’. Daar begint het mee. Maar ik ben een doorzetter. Vervolgens kom ik gezellig op de thee. Dan zie ik foto’s in de kamer hangen en begin ik een gesprek over de oorlog. Dan gaan ze zoeken. Daarna is er twijfel bij de familie of het wel ’geschikt’ is. Ik leg dan uit dat het een eerbetoon aan je familie is. Ik wil portretten maken van mensen die de oorlog bewust hebben meegemaakt. Ik zoek dus foto’s, brieven en dagboeken. Er moet veel meer zijn, zonder dat mensen het beseffen. Het komt nu naar boven als ze nalatenschappen van ouders opruimen. Ze moeten er attent op worden gemaakt dat het belangrijk materiaal is. Ze weten vaak niet wat ze weggooien.”

Lida Calis hoopt ook via brieven en dagboeken verbanden te kunnen leggen hoe verzetsgroepen in elkaar zaten.

Lida Calis is een oud-Blaricumse. Als voorzitter van de Stichting Couleur Locale verzamelde in 1995 al ervaringen van kunstenaars in de oorlog, ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding. In het decembernummer 2016 van ’Tussen Vecht en Eem’, het tijdschrift voor regionale geschiedenis, heeft ze een artikel gepubliceerd over de ervaringen van het Blaricumse boerenechtpaar Bakker tijdens de oorlog. Onder andere over de gevolgen van wat we nu Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) noemen, opgelopen tijdens de meidagen 1940, het inpikken van de stal voor paarden van Duitse militairen en het vorderen van de paarden.

Als het om gevoelige informatie gaat, waarvan mensen twijfelen het beschikbaar te stellen, wil Calis afspreken dat het ter inzage wordt gegeven. „Dat wil helemaal niet zeggen dat ik dat ga publiceren. Het kan wel helpen om een beeld rond te krijgen. Hoe ze leefden, hoe dagelijkse dingen gingen.”

Materiaal (zoals foto's, dagboeken, brieven of een naam van iemand die een gesprek met Lida Calis wil), kan bij de Bibliotheek Huizen of Brinkhuis Laren ingeleverd
worden aan de balie, onder vermelding van Thom Schuitemaker. Zie hieronder voor de inlevertijden.

Rechtstreeks contact opnemen met Lida Calis kan via onderstaande button.

Foto: Duitse patrouille op de Huizerweg in Blaricum.
© Johan M. van Doornik

Inlevertijden:

Biblbiotheek Brinkhuis Laren:

Maandag t/m vrijdag 14.00-17.00 uur (serviceuren) en zaterdag 11.00-16.00 uur.

Bibliotheek Huizen:  

Maandag en vrijdag: 10.00-20.00 uur, dinsdag t/m donderdag 10.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-15.00 uur.