Deze maand publieksaanschaf: Elan College in Huizen

Gepubliceerd op: 28 februari 2018 10:03

Regelmatig geven wij iemand 100 euro om boeken te kopen die nog niet (of onvoldoende) in onze collectie aanwezig zijn, maar waarvan hij of zij vindt dat deze daarin niet mogen ontbreken.

Deze maand: het Elan College in Huizen, n.a.v. het door hen gekozen jaarthema: het verhogen van het leesplezier onder hun leerlingen. Dit heeft o.a. al geresulteerd in een geslaagd bezoek van schrijver Khalid Boudou en een presentatie over de geschiedenis van stripboeken.
Op woensdag 14 maart a.s. houdt het Elan College open dag.