Het oerboek van de mens

Gepubliceerd op: 25 oktober 2017 12:14

Recent hebben wij binnen de Filosofische Leeskring Blaricum gelezen en besproken: Het oerboek van de mens, geschreven door Carel van Schaik (Rotterdammer, hoogleraar biologische antropologie in Zurich) en Kai Michel (Duitser, historicus en wetenschapsjournalist) in een uitstekende vertaling uit het Duits.

Het boek is een antropologische analyse van de Bijbel. Men is uitgegaan van drie hoofd drijfveren van de mens: zijn eerste natuur (zijn instinct), zijn tweede natuur (zijn culturele bagage) en zijn derde natuur (zijn rationeel vermogen, het bedenken van nieuwe dingen).

Voorts heeft men stilgestaan bij de meest ingrijpende omwenteling in de menselijke geschiedenis: de overgang van het jager-verzamelaars bestaan in kleine rondzwervende stammen naar de landbouw maatschappij met grote groepen bij elkaar op vaste woonplekken.

De verhalen in de Bijbel zijn duizend jaar lang bewerkt, verzonnen, aangepast door diverse auteurs. Van Schaik en Michel veronderstellen dat het verhaal van de overgang van de Hof van Eden naar het kille bestaan daarna , geïnspireerd is door de overgang van de warme, egalitaire jagers situatie naar de kille landbouw periode met onderlinge oorlogen, rampen en patriarchaat.

Het Oude Testament gaat voornamelijk over deze laatste periode, waarin het joodse volk bijzonder te lijden had. De schrijvers laten de diverse religievormen de revue passeren, te beginnen het geestendom, daarna het meergodendom en tenslotte demonotheïstische, alleen heersende strenge God, voor de joden Jahwe.

De Filosofie Sociëteit Blaricum

De Filosofische Leeskring Blaricum is ontstaan op initiatief van een groep geïnteresseerde lezers in samenwerking met de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum. De leeskring bestaat uit ongeveer 7-9 personen die 8 keer per jaar bij elkaar komen om samen een boek met een filosofisch thema of invalshoek te bespreken.  

Samen met de Bibliotheek HLB wordt er naar gestreefd om tenminste een keer per jaar een avond te organiseren die toegankelijk is voor publiek en waar een auteur/filosoof (m/v) zijn of haar boek nader toelicht en bespreekt met belangstellenden. De leeskring zal met regelmaat een kort commentaar of signalement publiceren over een boek en/of schrijver dat door de kring besproken is op de website, Facebookpagina of in de maandelijkse Nieuwsbrief of andere media van de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum.
De leeskring komt bijeen in dorpshuis Blaercom in Blaricum en heeft een besloten karakter om een evenwichtige samenstelling en een open diepgaande discussie mogelijk te maken.