Op naar geluk: de psychologie van een fijn leven

Gepubliceerd op: 26 april 2017 10:10

De Filosofie Sociëteit Blaricum besprak het boek dat de Nijmeegse psycholoog Ap Dijksterhuis schreef over geluk. Hieronder een recensie.

Over Geluk

Een gelukswetenschapper, iemand dus die onderzoek doet naar geluk, vroeg eens aan een collega hoe het hem ging. “Dat gaat wel.”, kreeg hij als antwoord, “ ik heb weinig lol in wat er zo dagelijks gebeurt. Maar mijn tevredenheid over mijn leven in ruimer perspectief is heel groot.” Er kunnen perioden in je leven zijn dat er weinig te genieten valt. Met weemoed kun je in die periodes aan vroeger denken. Toen er nog wel veel te lachen viel. En te genieten. Toch zou je je zelf niet ongelukkig willen noemen. Want op langere termijn bezien ben je niet ontevreden over je leven en de keuzes die je gemaakt hebt. Het blijkt dat Fransen vaker tevreden zijn over de dagelijkse dingen en minder over hun levens op lange termijn. En dat dat bij Amerikanen precies andersom is. Je kunt je daar iets bij voorstellen.

De Filosofie Sociëteit Blaricum

De Filosofische Leeskring Blaricum is ontstaan op initiatief van een groep geïnteresseerde lezers in samenwerking met de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum. De leeskring bestaat uit ongeveer 7-9 personen die 8 keer per jaar bij elkaar komen om samen een boek met een filosofisch thema of invalshoek te bespreken.  

Samen met de Bibliotheek HLB wordt er naar gestreefd om tenminste een keer per jaar een avond te organiseren die toegankelijk is voor publiek en waar een auteur/filosoof (m/v) zijn of haar boek nader toelicht en bespreekt met belangstellenden. De leeskring zal met regelmaat een kort commentaar of signalement publiceren over een boek en/of schrijver dat door de kring besproken is op de website, Facebookpagina of in de maandelijkse Nieuwsbrief of andere media van de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum.
De leeskring komt bijeen in dorpshuis Blaercom in Blaricum en heeft een besloten karakter om een evenwichtige samenstelling en een open diepgaande discussie mogelijk te maken.