Samenvatting van het boek Homo Deus

Gepubliceerd op: 8 november 2017 13:02

Duizenden jaren waren er drie altijd aanwezige en dominante problemen: honger, ziekte en oorlog. Deze problemen zijn heden ten dage voor een groot deel overwonnen. Maar mensen willen steeds meer. Ze willen meer geluk, onsterfelijkheid en goddelijkheid.

De medische wetenschap, de groeiende biologische kennis en de voortschrijdende techniek maken het mogelijk de levensverwachting op te rekken. Er worden boeken vol geschreven over het bereiken van geluk. Daarbij ontdekt men, dat je geluk niet kan bezitten. Het is vluchtig en vaak betekenisloos.

De mens wil zich met zijn hang naar geluk en onsterfelijkheid proberen op te werken naar goden. Daarvoor lijkt men drie wegen te kunnen volgen: de genetische manipulatie, het toepassen van de cyborgtechniek en het creëren van niet-organische wezens. Het kenmerk van dit (ontwikkelings-)proces is, dat het niet of nauwelijks kan worden geregisseerd. Op verschillende deelgebieden vinden er onderzoeken en uitvindingen plaats, die integraal een grote impact kunnen hebben op onze leefwereld. Ongewenste ontwikkelingen zijn nauwelijks te sturen.

Filosofie Sociëteit Blaricum

De Filosofie Sociëteit Blaricum is ontstaan op initiatief van een groep geïnteresseerde lezers in samenwerking met de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum. De leeskring bestaat uit ongeveer 7-9 personen die 8 keer per jaar bij elkaar komen om samen een boek met een filosofisch thema of invalshoek te bespreken.

Samen met de Bibliotheek HLB wordt er naar gestreefd om tenminste een keer per jaar een avond te organiseren die toegankelijk is voor publiek en waar een auteur/filosoof (m/v) zijn of haar boek nader toelicht en bespreekt met belangstellenden. De leeskring zal met regelmaat een kort commentaar of signalement publiceren over een boek en/of schrijver dat door de kring besproken is op de website, Facebookpagina of in de maandelijkse Nieuwsbrief of andere media van de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum.
De leeskring komt bijeen in dorpshuis Blaercom in Blaricum en heeft een besloten karakter om een evenwichtige samenstelling en een open diepgaande discussie mogelijk te maken.