Klik & Tik Maatwerk: Jongeren uit Eritrea

Gepubliceerd op: 9 september 2019 15:33

Klik & Tik: Jongeren uit Eritrea

Al jaren geeft de Bibliotheek Huizen Laren Blaricum lessen Klik & Tik aan inwoners om computervaardig te worden. Sinds een jaar zijn daar ook maatwerklessen bij gekomen. Jongeren uit Eritrea, die nog minderjarig zijn, krijgen nu ook speciaal lessen die op hun behoeften en wensen zijn afgestemd.

Deze lessen vinden plaats met behulp van een tolk, omdat ze de Nederlandse taal nog niet volledig beheersen. Afgelopen week werd de eerste cursus afgerond tot grote tevredenheid van allen.

De bibliotheek is er voor iedereen dus ook voor die groepen die extra hulp kunnen gebruiken.
Ouderen, jongeren, mensen met een handicap of taalachterstand: voor al deze groepen zet de bibliotheek Huizen Laren Blaricum zich in.