College De Brink en Bibliotheek slaan handen ineen met leesoffensief

Gepubliceerd op: 3 juni 2021 09:30

Taalvaardigheid is een belangrijke voorwaarde om een opleiding goed af te ronden en daarom gaat de bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum College De Brink op een structurele manier de komende jaren ondersteunen op het gebied van taal en leesbevordering. Hiertoe hebben zij deze week een intentieverklaring ondertekend.

Foto: Overhandiging van intentieverklaring door bibliotheekmanager Huizen-Laren-Blaricum Yanny Vriends aan Milou van Dommelen orthopedagoog/taalspecialist College De Brink in aanwezigheid van  medewerkers van de school en de bibliotheek.

Bibliotheek biedt gevarieerd pakket diensten

Door deze samenwerking komt expertise van de bibliotheek de school binnen en worden de docenten gestimuleerd om dieper in te gaan op het leesonderwijs van de leerlingen. Dit vormt de ideale basis om de leesmotivatie en plezier van de leerlingen te vergroten.

De bibliotheek gaat een gevarieerd pakket aan diensten aanbieden op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid zoals o.a. stripworkshops, boekpresentaties en digitale cursussen. Het docententeam volgt extra trainingen op het gebied van leesbevordering en de school regelt bibliotheekpassen voor de leerlingen.
Leerlingen van college De Brink komen vaak met een taalachterstand op school. Ook zijn er veel leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben. Voor een groot aantal leerlingen is het dus extra belangrijk om het leesonderwijs te bevorderen. College de Brink vindt het belangrijk om de leesachterstanden te verkleinen.

Al voor de coronacrisis bleek uit onderzoek dat een kwart van de 15-jarigen risico loopt op laaggeletterdheid. Hiermee presteren ze onder het niveau dat vereist is om goed te functioneren in het onderwijs en de maatschappij. In april verscheen al een rapport over de Staat van het Onderwijs waaruit blijkt dat tijdens de lockdown de leesprestaties verder achterblijven, juist bij minder kansrijke leerlingen. Voor velen is taal een struikelblok maar tegelijkertijd een voorwaarde om hogerop te komen. Een structurele aanpak van het taal- en leesbeleid op scholen is daarom noodzakelijk. De bibliotheek is een ideale partner voor de school om het lezen op school en thuis te stimuleren. Voor maximale resultaten is ook lezen buiten schooltijd een voorwaarde. Scholieren die niet lezen, kunnen moeilijker mee in de maatschappij. Daarom is leesplezier ook van groot belang: jongeren die lol hebben in lezen, gaan meer en beter lezen, en blijven lezen. Zij worden daardoor aantoonbaar beter in taal.

Van achterloper naar de beste voorlezer van de klas

In zijn roman “Wees onzichtbaar” beschrijft Murat Isik hoe Metin Mutlu, een uit Turkije afkomstig kind dat worstelt met de Nederlandse taal, voor het eerst met zijn moeder naar de bibliotheek gaat om boeken te lenen.

“Al snel las ik vier boeken en een strip per week en had ik geen taalachterstand meer”. Dit is niet zomaar een anekdote in een roman, maar een gebeurtenis die zich werkelijk heeft afgespeeld in het leven van Isik, zoals hij vertelt in een interview in het Parool: ‘(Ik) liep als zesjarige achter met lezen, maar doordat ik elke week de bieb bezocht en vier boeken per week las, verbeterde niet alleen mijn leesvaardigheid, maar ook mijn taalniveau enorm in korte tijd. Van achterloper werd ik binnen een paar maanden de beste voorlezer van de klas".

(Ockhuysen 2019)