VoorleesExpress - 5 vragen aan Onno Boerstra

Gepubliceerd op: 3 oktober 2022 14:50

Bron: Larens Journaal | In Nederland heeft 15% van de jongeren een taalachterstand en moeite met het begrijpen van hun schoolboeken. Als kinderen veel in aanraking komen met taal, presteren zij beter op school. Daarom is De VoorleesExpress opgezet. Vrijwilligers lezen voor bij gezinnen die extra ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van taal. Een van die vrijwilligers is Onno Boerstra uit Laren. Elke vrijdagmiddag leest hij de vijfjarige Mouhab voor.

Wat is VoorleesExpress

‘Een landelijke stichting, die zorgt dat kinderen met eentaalachterstand extra aandacht krijgen. De voorleesvrijwilligersbezoeken jaarlijks meer dan vijfduizend gezinnen.Vaak gaat het om vluchtelingengezinnen. Zoals bijMouhab, die samen met zijn ouders en zusje bijna driejaar geleden uit Jemen naar Nederland is gekomen. Maarer zitten ook veel kinderen bij die in Nederland zijngeboren, maar thuis met hun ouders bijvoorbeeldMarokkaans, Turks of Pools spreken. Ze hebben hierdoorvaak een taalachterstand als ze naar school gaan. Daarnaastzijn er autochtone gezinnen met kinderen die omwat voor reden dan ook een taalachterstand hebben. Ookzij kunnen bij de VoorleesExpress terecht.’

Waarom is voorlezen zo belangrijk?

‘Taal is misschien wel ons belangrijkste communicatiemiddel.Kinderen die de Nederlandse taal niet goedbeheersen, beginnen op school al met een achterstand.En kinderen die zich niet goed kunnen uiten, durvenvaak ook geen vragen te stellen in de klas. Voorlezenheeft een positief effect op de taalontwikkeling. Kinderendie regelmatig worden voorgelezen, ontwikkelen eengrotere woordenschat en doen het beter op school.’

Wat doe je als voorleesvrijwilliger?

‘Als voorlezer ga je samen met een kind én de ouders aande slag met taal. Het gaat om twintig sessies. Dat komtneer op ongeveer een half jaar, maar door feestdagen ofvakantie kan het ook langer duren. De ouders hebbenzich vrijwillig aangemeld en zijn dus gemotiveerd. Ashjan,Mouhabs moeder, heeft inmiddels zelf ook al eenaardig woordje Nederlands geleerd, maar spreken is voorhaar nog best lastig. Elke vrijdagmiddag ga ik bij hetgezin langs met een paar boekjes. Behalve voorlezendoen we in dat uurtje nog veel meer dingen die de taalontwikkelingstimuleren. We praten bijvoorbeeld naover het verhaal en soms spelen we woordspelletjes. Vaakneem ik ook een puzzel mee, dan kletsen we tijdens hetpuzzelen. Ik neem Mouhab ook weleens mee naar debibliotheek. En we zijn een keer samen naar een kindertheatervoorstellinggeweest in het Brinkhuis.’

Hoe is de begeleiding geregeld?

‘Als vrijwilliger van de VoorleesExpress word je goedvoorbereid en begeleid. Dat gebeurt in Laren via debibliotheek. Nadat je je als vrijwilliger hebt aangemeld,krijg je een intakegesprek en daarna wordt er een passendgezin voor je gezocht. Bij het kennismakingsgesprekmet het gezin is ook iemand van de VoorleesExpressaanwezig. Bovendien ontvang je als vrijwilligerpraktische tips en achtergrondinformatie. En bij vragenkun je altijd bij de coördinator terecht.’

Wat is jouw motivatie om dit te doen?

‘Ik vind dat ieder kind gelijke kansen moet hebben en opgelijk niveau moet kunnen beginnen. Door taalachterstandenweg te werken kun je ze daarbij helpen. Eerderben ik taalmaatje geweest van een volwassen vluchtelinguit Syrië. Toen ik van een collega hoorde over de Voorlees-Express, was mijn interesse direct gewekt. In maart ben ikbij dit gezin gestart en inmiddels hebben we al meer dantwintig voorleessessies achter de rug. Maar het geeft veelvoldoening en ik vind het enorm leuk om te doen. Dusvoorlopig blijf ik nog elke vrijdagmiddag langskomen.’

Moeder Ashjan: ‘Ik vind het heel fijn dat “Opa Onno”komt voorlezen. Mouhab heeft veel nieuwe woordengeleerd. Daardoor gaat het op school ook beter. Deleerkracht zegt dat hij echt vooruit is gegaan en ookMouhab zelf is erg enthousiast’.

Meer weten?

Kijk op www.voorleesexpress.nl. Of neem contactop met Iris Beugelaar, projectleider van de VoorleesExpressHuizen-Laren-Blaricum. Dat kan via voorleesexpress@bibliotheekhlb.nl