Word zelf filosoof

Gepubliceerd op: 1 oktober 2017 12:49

Een korte samenvatting van het boek 'Word zelf filosoof' van de auteur Jan Bransen

De centrale stelling van Bransen is, dat het belangrijk is om een goed inzicht te krijgen in het proces van de opinievorming om in staat te zijn in ons sociale leven onze meningen gecontroleerd in te kunnen zetten. We moeten dus goed weten hoe we aan onze meningen gekomen zijn.  

De Filosofie Sociëteit Blaricum

De Filosofische Leeskring Blaricum is ontstaan op initiatief van een groep geïnteresseerde lezers in samenwerking met de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum. De leeskring bestaat uit ongeveer 7-9 personen die 8 keer per jaar bij elkaar komen om samen een boek met een filosofisch thema of invalshoek te bespreken.  

Samen met de Bibliotheek HLB wordt er naar gestreefd om tenminste een keer per jaar een avond te organiseren die toegankelijk is voor publiek en waar een auteur/filosoof (m/v) zijn of haar boek nader toelicht en bespreekt met belangstellenden. De leeskring zal met regelmaat een kort commentaar of signalement publiceren over een boek en/of schrijver dat door de kring besproken is op de website, Facebookpagina of in de maandelijkse Nieuwsbrief of andere media van de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum.
De leeskring komt bijeen in dorpshuis Blaercom in Blaricum en heeft een besloten karakter om een evenwichtige samenstelling en een open diepgaande discussie mogelijk te maken.