Gouden Wikkel actie met BoekStart

Gepubliceerd op: 8 oktober 2018 12:32

plaatje bij Gouden Wikkel actie van BoekStart

Gouden Wikkel actie met BoekStart

Dit jaar bestaat BoekStart tien jaar. Al 500.000 baby’s ontvingen een BoekStartkoffertje via hun bibliotheek. Om dit succes te vieren lanceert BoekStart de Gouden Wikkelactie, waarbij vinders van een gouden wikkel een mooi prijzenpakket ontvangen.

De Gouden Wikkelactie

Net als bijna alle bibliotheken in Nederland organiseert bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum de Gouden Wikkelactie. Wie nu zijn of haar baby lid maakt van de bibliotheek en in het BoekStartkoffertje een gouden wikkel vindt, ontvangt een leuk prijzenpakket.

BoekStart

Kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Voorlezen versterkt bovendien de band met je baby. Vanuit deze gedachten is BoekStart ontstaan, een programma waarin kinderen van 0 tot 4 jaar samen met hun ouders van boeken kunnen genieten. Vanaf het moment dat een kind drie maanden is, kun je samen al ‘speellezen’ (plaatjes kijken, praten en zingen).

Gratis koffertje

Iedere baby die wordt ingeschreven als lid van de bibliotheek, ontvangt een gratis koffertje met boekjes. In de meeste bibliotheken is een speciale hoek met boeken voor baby’s. Ook worden er vaak voorleesuurtjes georganiseerd waar ouders en verzorgers met hun baby welkom zijn. In het BoekStart-project werken bibliotheek, gemeente en consultatiebureau samen.

Het begint met lezen

Samen een boekje lezen – plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen – versterkt de band met je baby. En kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kan dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen.
Vanuit deze gedachte is BoekStart ontstaan: een programma dat kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders van boeken laat genieten.