Voorkom de zomerdip door te blijven lezen

Tips voor het lezen in de vakantie

Lezen in de vakantie gaat bijna ongemerkt. Denk aan vakantiefolders, het activiteitenprogramma op de camping, brochures van pretparken, de menukaart op een terrasje. Zo krijgt een 'leesoefening' een echt vakantietintje. Als je je een beetje openstelt voor de mogelijkheden, kom je onderweg tal van dingen tegen waar je kind ongemerkt wat van opsteekt:

• Speel woordspelletjes met nummerborden in de auto.
• Wil je een rustige achterbank? Zet eens een luisterboek op!
• De plattegrond van de camping is perfect oefenmateriaal om te leren kaartlezen.
• Laat je kind ansichtkaarten schrijven aan zijn vriendjes of een vakantiedagboek bijhouden.
• Laat je kind zelf bibliotheekboeken kiezen om mee te nemen op vakantie, of laat je adviseren door een van onze bibliothecarissen. Krijg je je kind niet geïnteresseerd in leesboeken? Strips en informatieve boeken zijn ook boeken!

Het gaat er in de vakantie niet om wát je kind leest, maar dát je kind leest.

Belang van lezen in de vakantie

Zes weken lang lekker uitslapen, buitenspelen en niet naar school. Maar ook zes weken waarin het niveau van je kind een terugval kan maken. Dat verschijnsel, bekend als een zomerdip of vakantiedip, krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht.

Iedere juf of meester op de basisschool kent het verschijnsel wel. kinderen die na de zomervakantie slechter lezen dan aan het eind van het schooljaar. Het klinkt misschien gek, maar de zomervakantie is een heel belangrijke periode om te lezen.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die bijvoorbeeld niet lezen tijdens de zomervakantie in niveau gelijk blijven of zelfs achteruit gaan, terwijl kinderen die veel lezen na de vakantie een hoger leesniveau hebben.

Hoogleraar en orthopedagoog Sieneke Goorhuis-Brouwer wees in een opiniestuk in het Parool op dat veel kinderen veel kinderen juist in de lange zomervakantie een flinke ontwikkelingssprong maken. "De hersenen worden op een andere manier gestimuleerd. In de vakantie kunnen kinderen, juist door andere activiteiten dan die van de school, op hun eigen manier het geleerde van de afgelopen schoolperiode verwerken."

Moet mijn kind leren in de vakantie?

Een kind met tegenzin dwingen om te oefenen, werkt alleen maar averechts. Maar je kunt je kind wel stimuleren om in de vakantie bezig te blijven met lezen.

Goorhuis wijst erop dat lezen en rekenen nooit helemaal uit beeld zijn. "Een kind dat vertrouwd is gemaakt met lezen en rekenen past de opgedane kennis toe, ook in spel en tijdens uitstapjes."