Huiswerkbegeleiding De Nieuwe Student in de bibliotheek

12 oktober 2018, van 17:30 tot 20:30 | Elke week | Bibliotheek Huizen

Het huiswerkinstituut De Nieuwe Student is elke vrijdagavond van 17.30 tot 19.30 uur aanwezig in de bibliotheek Huizen.

De huiswerkbegeleiding wordt verzorgd door enthousiaste studenten die zich, naast het uitleggen en overhoren, tevens richten op het aanleren van studievaardigheden. De doelgroep is groep 7 en groep 8 en de onderbouw van de middelbare school.

De leerlingen worden, zoveel mogelijk op individueel niveau begeleidt met het maken van hun huiswerk. De bibliotheek is hiervoor een inspirerende leeromgeving. De afgelopen jaren is extra ondersteuning naast het reguliere onderwijs sterk gegroeid. Scholieren presteren beter wanneer zij educatieve ondersteuning hebben genoten tijdens hun studie. De Nieuwe Student richt zich op leerlingen die in eigen omgeving onvoldoende handvatten ter beschikking hebben om zich optimaal te ontwikkelen.

De Nieuwe student is er speciaal voor leerlingen uit gezinnen voor wie de commerciële huiswerkinstituten te duur zijn. Leerlingen betalen 10 euro voor 4 lessen. 

 

Hoe werkt het?

De leerlingen komen binnen vanaf 17.15 uur. De lessen starten om 17.30 uur. Er wordt eerst kort gereflecteerd over de vorige les; welke leerlingen hebben toetsen gehad, hoe zijn deze gegaan, zijn er nog bijzonderheden...enz.. Daarna gaan de leerlingen aan de slag met het huiswerk dat zij hebben meegenomen. Tussendoor lopen de begeleiders rond om vragen te beantwoorden. Wanneer meer leerlingen tegen dezelfde vaardigheid aanlopen (bijvoorbeeld verhaaltjessommen) wordt er een klein groepje gevormd en deze leerlingen gaan met de begeleider dieper op de stof in met ondersteunend materiaal. Daarnaast werken de leerlingen werken naast hun huiswerk ook aan vaardigheden waar ze meer moeite mee hebben aan de hand van ondersteunend materiaal. Om 19.30 gaan de leerlingen weer naar huis.

De Nieuwe Student is op zoek naar versterking!

Momenteel worden de lessen gegeven door vijf enthousiaste studenten:

  • Zohara Mahmoud: tweede jaars honoursstudent rechtsgeleerdheid & derde jaars honoursstudent culturele antropologie
  • Ayan Hussein: tweede jaars rechtenstudent & derde jaars culturele antropologie student
  • Afaf Sahraoui: vierde jaars pedagogiek student & tweede jaars orthopedagogiek student
  • Zarlashta Mahmoud: eerste jaars rechtenstudent


Ben je zelf iemand of ken je iemand die zich hiervoor wil inzetten?