Kunst uit Geweld: tentoonstelling, opening en workshops

19 november 2018 t/m 31 december 2018 | Bibliotheek Huizen

Kosten: Toegang vrij, tijdens openingsuren bibliotheek

Huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling komen meer voor dan je denkt. Elk jaar krijgt bijna een miljoen Nederlanders met huiselijk geweld te maken.

Gemiddeld zit in elke klas wel een kind dat wordt mishandeld. Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld door hun partner, familie, huisvrienden of zorgverleners. Het kan dus goed zijn dat jijzelf of iemand uit jouw omgeving dit heeft meegemaakt.

In samenwerking met de regiogemeenten, Veilig Thuis, Regio Gooi en Vechtstreek en de Regionale Taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling wordt extra aandacht besteed aan dit onderwerp. Van 19 november tot en met 2 januari vindt de tentoonstelling Kunst uit Geweld plaats. De tentoonstelling wordt geopend op maandag 19 november om 16.00 – 17.00 uur door Wethouder M.W. Hoelscher . Op woensdag 28 november van 9.30 – 12.00 uur wordt tevens de workshop “Een Kaart voor Elke Dag” gegeven. Voor de workshop is aanmelden verplicht.

Tentoonstelling Kunst uit geweld

Van 19 november tot en met 31 december vindt de tentoonstelling Kunst uit Geweld plaats. De tentoonstelling bestaat uit werken van kunstenaars die zelf in aanraking zijn geweest met huiselijk geweld of kindermishandeling. Kunstenaars laten de gevolgen zien die het geweld voor hen heeft gehad. Ieder werk is uniek en vertelt een eigen verhaal.  De kunstwerken zijn te zien in onze vestiging in Huizen, op de 2de etage en is te bezoeken tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

Opening Tentoonstelling

De tentoonstelling Kunst uit Geweld wordt geopend op maandag 19 november om 16.00 uur door Wethouder M.W. Hoelscher. Het programma is als volgt:

16.00 uur: Opening Wethouder M.W. Hoelscher
16.10 uur: Lezing door Esther Veerman over kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld
16.30 uur: Rondleiding langs de kunstwerken. De kunstenaars zijn aanwezig om over hun werken te vertellen.

Workshop "Een Kaart voor Elke Dag"

Op woensdag 28 november van 9.30 – 12.00 uur wordt tevens de workshop “Een Kaart voor Elke Dag” gegeven. Iemand die geweld meemaakt kan allerlei negatieve kernovertuigingen ontwikkelen zoals: Het is allemaal mijn schuld. Ik ben lelijk. Ik schaam me zo. Enzovoort. Hoe buig je dat om in positiviteit en herstel? In deze workshop gaan we daarmee aan de slag! Voor de workshop kun je je aanmelden via r.vandentop@ggdgv.nl . Er wordt gewerkt in kleine groepjes. Deelname is gratis.

Stichting Kunst uit Geweld

Kunst uit Geweld is een stichting die bestaat uit mensen die zelf te maken hebben gehad met huiselijk geweld of kindermishandeling. Het doel van de stichting is om kunstuitingen van slachtoffers onder de aandacht te brengen en daarmee een bijdrage te leveren aan het terugdringen van dit geweld. Meer informatie: www.kunstuitgeweld.nl

Veilig Thuis


Is er sprake van een onveilige situatie of een crisis en heb je direct hulp nodig? Je kunt 24/7 met Veilig Thuis bellen voor advies of een melding (0800-2000). Bij acuut gevaar bel je 112. Kijk op www.veiligthuisgv.nl voor vragen en meer informatie.