AVI voor ouders

AVI is de afkorting van Analyse van Individualiseringsvormen. Dit systeem (1972, drastisch herzien in 2008) heeft als doel het leesonderwijs te individualiseren. Scholen gebruiken het systeem om de technische leesvaardigheid van individuele leerlingen te bepalen, uitgevers om de moeilijkheidsgraad van hun (eerste) leesboeken te bepalen en de bibliotheken om hun collectie AVI-boeken te ontsluiten.

Bibliotheken willen ouders en grootouders een houvast bieden: welk boek past bij het leesniveau van hun kind.

Als bibliotheek willen wij vooral benadrukken dat AVI een hulpmiddel is en geen doel op zich. Het belangrijkste criterium zou in onze ogen de interesse en het leesplezier van het kind zelf moeten zijn.

Speciaal voor ouders hebben wij onderstaande folder geschreven, die in gedrukte vorm ook in onze jeugdbibliotheken Laren en Huizen aanwezig is.
 

Foto rechts: Lezende jongen in Bibliotheek Brinkhuis Laren

Zomerlezen: voorkom terugval in AVI-niveau tijdens de zomervakantie

Kinderen die gedurende de zomervakantie niet of nauwelijks lezen vallen 1 á 2 AVI-niveaus terug in hun technsiche leesontwikkeling. Dit zomerverval kan eenvoudig worden tegengegaan. Als kinderen tijdens de zomervakantie regelmatig lezen is er geen sprake van terugval.

Zomerlezen voor ouder en kind

Het einde van het schooljaar komt in zicht en de zomervakantie lonkt.Heerlijk natuurlijk, maar vaak lezen kinderen in de vakantie minder dan normaal. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die in de vakantie niet lezen, na de vakantie een terugval in leesontwikkeling hebben.

Hoe voorkom je die zomerdip? Door in de zomervakantie samen met je kind regelmatig te lezen. Liefst iedere dag een minuut of tien. Met deze tips houden jullie dat makkelijk vol! Wat kan er gelezen worden? Alles wat je kind leuk vindt, kun je samen lezen. Natuurlijk kun je gewoon boeken lezen. Maar denk ook eens aan een folder van een dierentuin of pretpark waar jullie naartoe gaan. En ook strips, vakantieboeken en kindertijdschriften zijn leuk om te lezen. Kortom, het maakt niet uit wat je kind leest, als het maar leest.

Als je kind regelmatig leest in de vakantie, zal de leestontwikkeling niet stagneren, en wellicht zelfs vooruitgaan. En lezen wordt nog leuker als je het samen doet.

Do’s bij samen lezen

• Laat je kind het boek kiezen.
• Bekijk samen het omslag van het boek. Waar zal het boek over gaan? Is het spannend? Of juist grappig? Kortom, fantaseer er samen maar op los.
• Lees om de beurt een stukje.
• Geef je kind de kans om een fout zelf te herstellen.
• Praat samen over wat je gelezen hebt.
• Geef je kind complimentjes.
• Geef je kind nog meer complimentjes!

Don'ts bij het samen lezen

• Kies geen boek dat te moeilijk is voor je kind! Niets is zo demotiverend om telkens te merken dat het lezen niet lukt.
• Verbeter je kind niet te snel als het een fout maakt.
• Maak het lezen niet te schools.
• Word niet ongeduldig of geïrriteerd als het lezen niet zo goed gaat.