Peutervoorlezen in bibliotheek Brinkhuis Laren

Peuters die elke dag 15 minuten worden voorgelezen, doen het op school gewoon beter in taal en rekenen.

Ook hebben ze een voorsprong in bijvoorbeeld hun sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling. Hoe jonger een kind is op het moment dat het door de (groot)ouders, oppas, of au-pair wordt voorgelezen, hoe groter de woordenschat op 2-jarige leeftijd.

Leuk & Leerzaam

Voorlezen heeft op verschillende manieren invloed op de ontwikkeling van de taal- en leesvaardigheid bij kinderen. Ze gaan letters herkennen en inzien dat het geschreven woord het gesproken woord weergeeft. Los van deze voordelen geeft voorlezen een impuls aan de bewustwording van klank, mondelinge vaardigheden, groei van de woordenschat, verhaalbegrip en een positieve houding tegenover het lezen. Het is vooral het rijke en veelzijdige taalgebruik in boeken dat hieraan bijdraagt. Illustraties bij het verhaal ondersteunen kinderen in het achterhalen van de betekenis van onbekende woorden.

Cadeau

Het maakt geen verschil of kinderen uit gezinnen met een lage, gemiddelde of hoge sociaal-economische status komen, alle kinderen profiteren in dezelfde mate van voorlezen. Voorlezen betaalt zich vooral uit voor de eerste jaren van het taal- en leesonderwijs. Wat vooral zo leuk is, is dat het spelenderwijs wordt aangeleerd.

Waar & wanneer?

Iedere vrijdagochtend wordt er van 11.00 tot 11.30 uur voorgelezen aan peuters tot 4 jaar in de Bibliotheek Brinkhuis Laren. Elke week andere verhalen, liedjes of gedichtjes.
 

Naar de agenda

Download Peutervoorlezen [pdf]