Boekvergoeding

Het kan iedereen overkomen

Geleende materialen moeten compleet en in de staat waarin ze geleend zijn, worden ingeleverd. Bij verlies, beschadiging of het niet inleveren van geleende materialen wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht.

Als u twijfelt aan de staat van het materiaal dat u wilt lenen, kunt u een aantekening laten maken bij een medewerker van de bibliotheek.