Verlengen

Verlengen via de App wise

24 uur per dag kun je je materialen verlengen via de website of met de Bibliotheek Wise App!

Verlengvoorwaarden

  • Als het geleende materiaal gereserveerd is door een andere lener kun je niet verlengen
  • Wanneer het registratiebedrag langer open staat dan 2 maanden is verlengen of reserveren niet mogelijk. Na betaling van het openstaande bedrag zijn de functies verlengen en reserveren weer zichtbaar.
  • Voor materialen waarvoor je leengeld betaalt, wordt bij een verlenging opnieuw leengeld in rekening gebracht.
  • Een verlenging geldt als een uitlening.
  • Standaard 1 keer verlengen van 4 weken afhankelijk van je abonnement

Verlengen via website

'U kunt uw lenersnummer/gebruikersnaam en pincode/wachtwoord gebruiken om in te loggen in 'Mijn Bibliotheek' om uw materialen te verlengen.

  • Klik op 'inloggen' en vul uw lenersnummer/gebruikersnaam en pincode/wachtwoord in
  • U bent nu in uw persoonlijke online bibliotheek.
  • Klik op: 'Wat heb ik thuis/verlengen voor het verlengen van uw boeken.
  • Klik wanneer het verlengproces geëindigd is op 'uitloggen'.

Verlengen via uw smartphone

Er is een bibliotheek App beschikbaar in de App Store en Google play.
Lees meer over de Wise App

Ga naar aanmelden of inloggen