Onderwijs

Hoe kan de bibliotheek hier bij helpen?

Verhalen doen veel meer

Kinderen presteren beter op school als ze regelmatig een boek lezen en vanaf jonge leeftijd worden voorgelezen. In de Bibliotheek heb je een grote keus aan (prenten)boeken voor alle leeftijden. Er zijn zelfs boeken voor baby’s! Een peuter kan zelf al boeken uitzoeken in de Bibliotheek.

Waarom naar de Bibliotheek?

Veel lezen en met plezier lezen, dat zijn belangrijke factoren voor het ontwikkelen van een goede leesvaardigheid. Vanzelfsprekend speelt de bibliotheek daarin een rol, en het onderwijs is daarbij een onmisbare partner. Onze expertise en collectie van ruim 30.000 jeugdboeken delen we graag.

Kinderopvang

Jaaraanbod Kinderopvang

Een taalrijke omgeving heeft een positieve invloed op de taalontwikkeling van baby’s en peuters. Dat kan zowel thuis als in de kinderopvang zijn. Jonge kinderen die regelmatig zijn voorgelezen hebben een grotere woordenschat.

Primair onderwijs

Het Jaarprogramma Primair onderwijs

Scholen en bibliotheken hebben een gemeenschappelijk belang en werkterrein: de taalontwikkeling van kinderen. Meer lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, grammatica, begrijpend lezen en spelling.

Voortgezet onderwijs

Hierbij het Jaarprogramma Voortgezet onderwijs van de bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum en de Bibliotheek Gooi en meer.


Specialist in leesbevordering

Medewerkers van Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum zijn deskundig op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid. Wij delen onze kennis graag met leerkrachten en pedagogisch medewerkers. En natuurlijk ook met ouders!  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons educatieteam. 

De Digitale Voorleestas

Lees mee vanuit onze Digitale Voorleestas met prentenboeken & doe-, zing-, speel- en praatopdrachtjes. Samen lezen was nog nooit zo leuk! Ga actief aan de slag met je kind aan de hand van een mooi prentenboek.

Naar De Digitale Voorleestas


Boekstart

Boekstart

Veel leuke boeken speciaal voor kinderen van 0 tot 2 jaar.

Makkelijk Lezen Plein

MLP plein

Meer Lees Plezier op het Makkelijk Lezen Plein

AVI voor ouders

AVI voor ouders

AVI is een hulpmiddel. Het belangrijkste criterium blijft leesplezier!

VoorleesExpress

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen. Vrijwilligers hebben twintig sessies met een gezin. Je ontmoet elkaar thuis, ziet elkaar online of op een openbare plek. Samen met de ouders ga je lekker aan de slag met taal en (voor)lezen.

Bekijk details