Jaarprogramma Primair Onderwijs

De bibliotheek: jouw partner in leesbevordering, mediawijsheid en kunst & cultuur

Hier vind je verschillende activiteiten op het gebied van leesplezier, mediawijsheid en kunst & cultuur. Nu door de corona-crisis het dagelijkse leven drastisch is veranderd, zullen we de programma's aanpassen aan de dan geldende gezondheidsrichtlijnen.

Cultuur in de klas

Even voorstellen

Inschrijven en prijzen