AVI voor ouders

AVI is de afkorting van Analyse van Individualiseringsvormen. Dit systeem (1972, drastisch herzien in 2008) heeft als doel het leesonderwijs te individualiseren. Scholen gebruiken het systeem om de technische leesvaardigheid van individuele leerlingen te bepalen, uitgevers om de moeilijkheidsgraad van hun (eerste) leesboeken te bepalen en de bibliotheken om hun collectie AVI-boeken te ontsluiten.

Bibliotheken willen ouders en grootouders een houvast bieden: welk boek past bij het leesniveau van hun kind.

Als bibliotheek willen wij vooral benadrukken dat AVI een hulpmiddel is en geen doel op zich. Het belangrijkste criterium zou in onze ogen de interesse en het leesplezier van het kind zelf moeten zijn.

Speciaal voor ouders hebben wij onderstaande folder geschreven, die in gedrukte vorm ook in onze jeugdbibliotheken Laren en Huizen aanwezig is.
 

Foto rechts: Lezende jongen in Bibliotheek Brinkhuis Laren