De bibliotheek: bron voor persoonlijke ontwikkeling

Meerjarenplan 2021-2024

Vooruitkijken in een periode van onzekerheid is spannend.

Ook wij als bibliotheek Gooi en meer en bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum zijn in 2020 op scherp gezet door alle ontwikkelingen rondom Covid-19. Angst, hoop en creativiteit vlogen door elkaar. We zagen veel positiefs, ondanks de sombere kanten. De bibliotheek werd enorm gemist. Dat bleek alleen al uit de lange rijen voor de deur bij de heropening in het late voorjaar van 2020. Er kwamen ook vraagtekens, bijvoorbeeld over de toekomstige vorm van onze dienstverlening. We stonden op de rem bij geplande activiteiten en dat waren er veel, heel veel in ons geval. Want onze bibliotheken staan middenin de lokale samenlevingen. Ten behoeve van inwoners en bezoekers, veelal in samenwerking met tal van andere organisaties.We gaan als bibliotheken vooruitkijken. Dat doen we voor de derde keer in de vorm van een gezamenlijk meerjarenplan. We zijn blij met de samenwerking, zitten inhoudelijk op één lijn en kijken uit naar het verder vorm geven van het bibliotheekwerk.

Die stap naar de toekomst vraagt om een blik in de spiegel. Waar staan we voor? Wat zijn onze uitgangspunten? Wat is de inhoudelijke koers? Maar het begint bij een korte terugblik, want van het verleden kun je leren. En dan blijkt dat we gewoon trots zijn op onze organisatie, de flexibiliteit van onze mensen, onze samenwerkingen en de erkenning door onze gemeenten. Vooral zijn we trots op de vele duizenden mensen die jaarlijks onze vestigingen bezoeken, diensten afnemen, bijeenkomsten bijwonen of gewoon een kop koffie komen drinken. Voor een deel is ons toekomstbeeld dan ook gebaseerd op die trots. Wat goed is gaan we verder uitbouwen. Waar verbetering nodig is of kansen liggen pakken we dat op.Dit meerjarenplan is daarmee een mix van oud en nieuw. Ingrediënten hebben we verzameld via sessies met medewerkers, onze gemeenten en onze raad van toezicht (Gooi en meer) en bestuur (Huizen Laren Blaricum). In die bijeenkomsten bleek opvallend veel eensgezindheid. De koers en focus zijn daarmee wel helder. Natuurlijk zitten er allerlei nuances en uitdagingen in.  

Belangrijk besef is dat we gezien de breedte van het bibliotheekwerk steviger moeten gaan kiezen.

Waar gaan we ten behoeve van onze lokale gemeenschappen echt op inzetten en waarop dus minder of niet. Een ander besef is de inhoudelijke rode draad die we hebben opgehaald. Voor ons is de kern van de opgave als bibliotheek dat we bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners in onze gemeenten. Daar zetten we ons dagelijks  voor in.  Helder is dat dit geen dichtgetimmerd meerjarenplan is. Het is een perspectief dat op hoofdlijnen de koers bepaalt. Want zoals in een sessie werd gezegd: ‘we weten niet precies wat er op ons afkomt en dus ook niet wat de bibliotheek precies kan betekenen’. Tegelijkertijd zien we natuurlijk wat de grote bewegingen zijn waarbij de bibliotheek moet aanhaken. Die staan hierna beschreven. Verder benoemen we een zestal basisprincipes die voor ons als organisatie belangrijk zijn. Direct daaraan gekoppeld zijn een aantal uitdagingen voor de komende jaren. De inhoudelijke lijnen zijn een volgend onderdeel. Afsluitend kijken we naar relevante randvoorwaardelijke kwesties.

Wij kijken uit naar de toekomst. Samen met onze medewerkers en partners, voor onze inwoners.

Pauline Gmelig Meyling,  de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum

Marian Buvelot,  de Bibliotheek Gooi en meer

Bekijk ons meerjarenplan 2021-2024