ANBI

Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum heeft de culturele ANBI-status en dat kan u een aantrekkelijk belastingvoordeel opleveren. Wij informeren u daar graag over.

Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum is een officiële ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling – zonder winstoogmerk.

Statutaire naam
Stichting Openbare Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum

Kamer van Koophandel 32105459

Rekeningnummer:
NL62 RABO 0329967525  t.n.v. Stichting Openbare Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum

Fiscaal nummer (RSIN)
813849330

Postadres
Plein 2000-no. 1, 1271 KK Huizen

Telefoonnummer
035 - 5257410

E-mail

Bestuurssamenstelling

  • Liesbet Tijhaar, voorzitter (Huizen)
  • Coen Kranenberg, secretaris (Blaricum)
  • Paul van de Kerkhof, penningmeester (Blaricum)
  • Erwin Wolters (Laren)
  • Desiree Hagenbeek (Laren)
  • Harriët Schapers (Huizen)
  • Directeur : Mw. P. Gmelig Meyling

Doelstelling
De Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum is het fysieke en digitale eigentijdse lokale ontmoetingscentrum voor alle inwoners. Leesbevordering en leesplezier, kennis en informatie, mediawijsheid en cultuur staan daarbij centraal. De bibliotheek levert hierdoor, vaak in samenwerking met andere educatieve en culturele organisaties, een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie en participatie in de gemeenten Huizen, Laren en Blaricum.

Beloningsbeleid
Het personeel valt onder de CAO Openbare Bibliotheken. Het bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.