Certificering 2016-2020

Certificering

De Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum is trots op hernieuwde certificering!

Certificering 2016-2020

De Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum besteedt veel tijd aan kwaliteitszorg. Zo houdt de bibliotheek om de drie jaar een groot klanttevredenheidonderzoek. Naast andere vormen van doorlopende interne kwaliteitszorg is er een landelijk systeem van certificering, welke kwaliteitsverhoging binnen het landelijk netwerk van bibliotheken beoogt te stimuleren.

De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) bevordert in het belang van de gebruiker van bibliotheekdiensten de kwaliteit van Nederlandse Openbare Bibliotheken. De stichting heeft een onafhankelijke positie en onderhoudt op transparante wijze een objectief systeem van kwaliteitszorg en certificering. Dit geeft de gemeente als subsidiërende partij inzicht in de kwaliteit van haar bibliotheek, op basis waarvan zij in staat is maatschappelijke verantwoording af te leggen.

Certificering helpt bibliotheken om inzicht te krijgen in het dagelijkse werk en in de continuïteit van de bibliotheek. De bibliotheek toont aan dat zij aan haar toekomst werkt.

Voor deze derde ronde is gekozen is voor een aanscherping van de norm waarin het cyclisch karakter, de toekomstbestendigheid en het zichtbaar maken van de maatschappelijke meerwaarde van de bibliotheek worden benadrukt. De toetsing richt zich meer op de centrale opgaven en dilemma’s van de bibliotheek. In de audit kijkt het auditteam naar goede voorbeelden waarop de bibliotheek zich profileert.

In februari 2016 heeft een auditteam -na het nodige voorwerk- de bibliotheken in Huizen en Laren bezocht en een hele dag vele gesprekken gevoerd met diverse leidinggevenden en andere medewerkers. In maart 2016 heeft het auditteam een positief advies uitgebracht aan het bestuur van SCOB en heeft het bestuur het certificaat voor de derde keer toegekend aan de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum.

Het auditteam zag een robuuste eigentijdse bibliotheek met een goed netwerk. De Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum is blij met en trots op deze hernieuwde certificering!

Maar dit is uiteraard geen eindpunt: het kan altijd beter en de bibliotheek blijft uiteraard openstaan voor suggesties voor verbetering. Heeft u suggesties voor verbetering van de dienstverlening? Vul in onze vestigingen in Laren of Huizen ons serviceformulier in of gebruik het Contactformulier.(Rechts bovenin op de website)