Certificering 2020-2024

Certificering

Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum voor de 4e keer gecertificeerd

Wij complimenteren de organisatie met de wijze waarop zij functioneert en de waardering die zij daarmee bereikt.

De landelijke Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) heeft geoordeeld dat de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum zeer ruim aan de certificeringsnormen voldoet (93%), een groot maatschappelijk effect heeft, toekomstbestendig is en voor de vierde maal gecertificeerd kan worden. De voorgaande audits vonden plaats in 2007, 2012 en 2016.

De Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum is blij met en trots op deze hernieuwde certificering.
Een onafhankelijk auditteam heeft, na uitgebreid vooronderzoek en studie van vele vooraf toegezonden documenten, gesprekken gevoerd met de directie, medewerkers, wethouder en ambtenaar van de gemeente Huizen, en met de voorzitter van het bibliotheekbestuur. Uiteraard liepen de auditoren rond in de bibliotheekvestigingen van Huizen en Laren, en stelden de nodige kritische vragen op de werkvloer.

Het auditteam keek vooral naar een inhoudelijk meerjarenperspectief: hoe toekomstbestendig is de bibliotheek? De relatie van de bibliotheek met de gemeenten is van vitale betekenis voor het kunnen uitvoeren van haar taken. Dus werd er ook goed gekeken naar de wisselwerking tussen de bibliotheek en de gemeenten in haar werkgebied en de samenwerking tussen de bibliotheek en haar zeer brede scala aan lokale en regionale samenwerkingspartners.

Het landelijke certificeringstraject is bedoeld om openbare bibliotheken te stimuleren tot het maximum en tot het zichzelf steeds verbeteren. Met het certificaat heeft de bibliotheek opnieuw de bevestiging gekregen de organisatie, functies en diensten op een juiste manier uit te voeren en aan alle kwaliteitsnormen te voldoen. Het auditteam zag een robuuste eigentijdse bibliotheek met een goed netwerk. De auditoren schreven o.a.: “Wij complimenteren de organisatie met de wijze waarop zij functioneert en de waardering die zij daarmee bereikt“.

Uiteraard is dit voor de bibliotheek geen eindpunt: het kan altijd beter en zij blijft openstaan voor suggesties voor verbetering.
 

Foto: Medewerker Saskia Plomp (Bibliotheek Brinkhuis Laren)