Jaaroverzicht 2016

Een overzicht van de activiteiten van de bibliotheek voor, en in samenwerking met de inwoners van Huizen, Laren en Blaricum in 2016

Ons aanbod is in 5 kernfuncties in te delen. Per kernfunctie wordt een activiteit nader belicht met een reactie van een lid, bezoeker of partnerorganisatie. Ook hebben wij een overzicht gemaakt van de partners waarmee we samenwerken.

Wij laten ons inspireren door suggesties voor nieuwe initiatieven, verbetering in de dienstverlening en genieten van complimenten. Laat ook uw reactie, plannen of ideeën aan ons weten als u wilt samenwerken bij het verder realiseren van onze maatschappelijke functie. Wij willen een laagdrempelige, toegankelijke voorziening zijn waar jong en oud, ongeacht achtergrond of opleiding, vrije toegang heeft tot informatie, cultuur en educatie. Op onze website kunt u terecht voor informatie over onze service en een overzicht van het actuele aanbod. Het Meerjarenplan 2017-2020, ‘Samenwerking loont’ geeft u een blik op de toekomst.

Ook namens het team en ons bestuur, van harte welkom!
Pauline Gmelig Meyling, directeur