Bibliotheek Huizen Laren Blaricum

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum is een actieve en marktgerichte organisatie die zich ten doel stelt kwalitatief hoogwaardig bibliotheekwerk te verrichten voor de gemeentes Huizen, Laren en Blaricum, middels bibliotheekvestigingen in Huizen en Laren. Het werkgebied van de bibliotheek omvat 63.000 inwoners. Circa 24% van de bevolking is ingeschreven bij de bibliotheek.

Team

Een team van 25 medewerkers verzorgt de uitgebreide dienstverlening aan individuele leners, scholen, groepen en instellingen in het werkgebied. De kunstuitleen in de bibliotheek Huizen valt ook onder directievoering van de bibliotheek.
 

Bestuur

Het stichtingsbestuur telt permanent zes bestuursleden, die woonachtig zijn in Huizen, Laren of Blaricum. De huidige voorzitter van het stichtingsbestuur is mevrouw L. Tijhaar uit Huizen. De heer C. Kranenberg, uit Blaricum, vervult de functie van secretaris en de heer P. van de Kerkhof, woonachtig in Blaricum, is penningmeester.
De directievoering van de bibliotheek is in handen van mevrouw P. Gmelig Meyling.

Jaaroverzicht 2018

Een overzicht van de activiteiten van de bibliotheek voor, en in samenwerking met de inwoners van Huizen, Laren en Blaricum in 2018

Jaarverslag 2018

Samenwerking loont

De bieb is een aantrekkelijke ontmoetingsplaats geworden, waar jongeren en volwassen graag komen. Ze kunnen boeken lenen, maar ook een talencursus volgen, met een 3D printer aan de slag gaan of meedoen aan een debat. De bibliotheek heeft zichzelf heruitgevonden.
 

Certificering 2016-2020

Certificering helpt bibliotheken om inzicht te krijgen in het dagelijkse werk en in de continuïteit van de bibliotheek. De bibliotheek toont aan dat zij aan haar toekomst werkt.

Samenwerking

De bibliotheek werkt met haar team van deskundige en enthousiaste medewerkers zoveel mogelijk samen met andere partijen om de lokale verankering te vergroten. Bijna de helft van de publieksgerichte activiteiten zoals lezingen of voorlichtingsbijeenkomsten komt tot stand in samenwerking met plaatselijke partners.

Lees meer

Culturele ANBI status

ANBI

Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum heeft de culturele ANBI-status en dat kan u een aantrekkelijk belastingvoordeel opleveren. Wij informeren u daar graag over.
Lees meer