Filosofische leeskring Blaricum

De Filosofische leeskring Blaricum is ontstaan op initiatief van een groep geïnteresseerde lezers in samenwerking met de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum. De leeskring bestaat uit ongeveer 7 personen die 8 keer per jaar bij elkaar komen om samen een boek met een filosofisch thema of invalshoek te bespreken. Zij stelt zich tevens ten doel om initiatieven inzake het starten van een filosofische leeskring, te ondersteunen door middel van adviezen.

Samen met de Bibliotheek HLB wordt er naar gestreefd om tenminste een keer per jaar een avond of middag te organiseren die toegankelijk is voor een breed publiek en waar een auteur/filosoof (m/v) zijn of haar boek nader toelicht en bespreekt met belangstellenden. De leeskring zal met regelmaat een kort commentaar of signalement publiceren over een boek en/of schrijver dat door de kring besproken is op deze website, de Facebookpagina, in de maandelijkse Nieuwsbrief of andere media van de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum.

De Filosofische leeskring Blaricum komt bijeen in dorpshuis Blaercom in Blaricum en heeft een besloten karakter om een evenwichtige samenstelling en een open diepgaande discussie mogelijk te maken.

Het thema voor de Maand van de filosofie 2018 wordt ‘Verbeelding aan de Macht’.

Filosofische leeskring & de rol van de bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum

Blaricum ligt in het werkgebied van de bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum. Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum wil vanuit haar kernfuncties Lezen, Leren en Ontmoeten, initiatieven die vanuit de inwoners te Blaricum zelf komen, ondersteunen & faciliteren. Graag werkt bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum hierin samen met dorpshuis en activiteitencentrum De Blaercom.

De bibliotheek beschikt in beide vestigingen over een ruime collectie boeken inzake filosofie, die zij graag ter beschikking stelt aan haar leden en welke ook past bij dit initiatief.

De bibliotheek wil kennis en de culturele ontwikkeling van individuen en maatschappelijke groeperingen bevorderen en denkt dat de ‘Filosofie Sociëteit’ een mooie bijdrage is voor het dorp Blaricum. Vanzelfsprekend hoopt de bibliotheek dat het animo groeit voor de filosofie en dat deze sociëteit zich op termijn ontwikkelt tot een Filosofisch Café, toegankelijk voor een ieder die hier interesse voor heeft.

Boekbesprekingen

De leeskring zal met regelmaat een kort commentaar of signalement publiceren over een boek en/of schrijver dat door de kring besproken is.