Historische Kring Huizen

Historische Kring Huizen

Kennis over de cultuur, dialect, folklore, geschiedenis & klederdracht van Huizen.

De vereniging Historische Kring Huizen stelt zich onder meer ten doel het bevorderen en verbreiden van de kennis over de cultuur, dialect, folklore, geschiedenis en klederdracht van de gemeente Huizen. Zij tracht dit doel te bereiken door middel van de daarvoor ingestelde werkgroepen, door steun te geven aan historisch onderzoek en het uitgeven van publicaties. Verder door het organiseren van bijeenkomsten, excursies, lezingen, presentaties en tentoonstellingen. Ook ijvert zij voor het behoud van de cultuurhistorische en karakteristieke waarden van de gemeente Huizen.