Historische Kring Laren

De Stichting heeft als doelstelling het onderzoeken, vastleggen, bewaren, verzamelen en bekend maken van de geschiedenis van Laren en haar bewoners.

Het hedendaagse Laren lijkt niet meer op het dorp van weleer. Toch is een groot deel van de huidige charme aan het verleden te danken. Het boeiende van Laren is dat het een mooie balans heeft gevonden tussen haar verleden, doordrenkt van soberheid en nijverheid, en haar hedendaagse welvaart.
Laren kan alleen maar begrepen worden als men haar verleden goed kent. De Stichting Historische Kring Laren zet zich ervoor in om dit verleden op allerlei manieren zichtbaar te maken en daardoor een verbinding te maken tussen oud en nieuw.