Privacy Statement

Aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens wordt door Bibliotheek Huizen Laren Blaricum groot belang toegekend. Bibliotheek Huizen Laren Blaricum is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar leners volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Bepaling uit de Algemene Voorwaarden van uitleenreglement HLB

De ingeschreven bibliotheekgebruikers hebben recht op inzage in de gegevens die over hen zijn opgenomen in de geautomatiseerde administratie van de bibliotheek. Met inachtneming van de Wet op de Persoonsregistratie geeft de bibliotheek geen inzage aan derden met betrekking tot de gegevens die over de bibliotheekgebruikers zijn vastgelegd.

Als de persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan de betrokkene de directeur van de bibliotheek vragen de gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Binnen een maand wordt beslist over een dergelijk verzoek. Een weigering wordt met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd. Na beƫindiging van het lidmaatschap, doch pas nadat alle bibliotheekeigendommen terugbezorgd zijn in de bibliotheek en eventueel nog te betalen bedragen zijn voldaan, worden de persoonsgegevens verwijderd uit het systeem.

Leenhistorie

De leenhistorie is voor alle bibliotheekleden standaard ingeschakeld. Gebruikers kunnen zo zelf nagaan welke titels zij in de loop der tijd geleend hebben. Als u niet wilt dat de bibliotheek uw uitleengegevens na de uitleenperiode bewaart, kan uw leengeschiedenis uitgezet worden. U kunt dit zelf instellen op een publieksscherm of in de webcatalogus via 'Mijn persoonlijke gegevens'. De bibliotheek kan dit ook voor u doen. Dit verzoek zal altijd worden gehonoreerd.